Identifying Operating System Architecture

بر روی هر یک از سیستم عامل های ذکر شده در زیر که مربوط به نوع سیستم عامل نصب شده بر روی سیستم تان می باشد، کلیک کنید. برای مثال سیستم عامل 32 بیتی یا 64 بیتی. این احتمال وجود دارد که سیستم عامل های خاص تنها در ساختارهای 32 بیتی یا 64 بیتی در دسترس باشند، و اگر چنین باشد، باید مشخص شود.

بر روی ویندوز 2000 و سیستم عامل های پیش از آن

ویندوز 2000 و نسخه های مختلف آن، و سیستم عامل های قبل از ویندوز 2000 تنها در معماری 32 بیتی در دسترس هستند.

ویندوز XP و سیستم عامل ویندوز سرور 2003
  • به Start -> Control Panel بروید. پنجره ی Control Panel باز می شود.
  • بر روی آیکون System icon دوبار کلیک کنید. پنجره ی System Properties باز می شود.
  • در تب General زیر System، اگر x64 قبل از Edition ذکر شده، پس از آن سیستم عامل شما 64 بیتی است در غیر این صورت سیستم عامل 32 بیتی است.
ویندوز ویستا، ویندوز 7 و ویندوز سرور 2008
  • به Control Panel -> System and Maintenance -> Systemبروید.
  • در سیستم، به System type نگاه کنید.
  • اگر نوع سیستم عامل 32-bit Operating System است، پس سیستم عامل 32 بیتی است و نیاز به دانلود فایل نصب 32 بیتی محصول Quick Heal دارید. اگر نوع سیستم 64-bit Operating System است، پس سیستم عامل 64 بیتی است و نیاز به دانلود فایل نصب 64 بیتی محصول Quick Heal دارید.
در ویندوز سرور 2008 R2

سیستم عامل ویندوز سرور 2008 R2 مایکروسافت تنها در 64 بیتی در دسترس است.

ویندوز 8 و ویندوز 8.1
  • به Control Panel -> System and Security -> System بروید.
  • در سیستم به System type نگاه کنید.
  • اگر نوع سیستم، 32-bit Operating System, است، پس سیستم عامل 32 بیتی دارید و نیاز به دانلود فایل نصب 32 بیتی محصول Quick Heal دارید. اگر نوع سیستم، 64-bit Operating System, است، پس سیستم عامل 64 بیتی دارید و نیاز به دانلود فایل نصب 64 بیتی محصول Quick Heal دارید.

Share your feedback or suggestions for this website at webmaster@quickheal.co.ir

تصویر ثابت